Gnistprisvinner 2016

Gnistprisvinner 2016

Orkdal Energi deler årlig ut en pris – Gnistprisen. Den tildeles en ung orkdaling som i løpet av året har utmerket seg spesielt med sine prestasjoner innenfor idrett, kultur eller utdanning. Talentprisen skal være til inspirasjon for ambisiøse ungdommer i Orkdal kommune, og bidra til at prisvinneren kan satse videre innenfor sitt talentområde.

Lista over foreslåtte kandidater i år var lang, og det er tydelig at det spirer og gror godt blant unge talenter i Orkdal.

 

Om prisvinneren

Som nevnt i statuttene deles prisen ut til unge talenter innen idrett, kultur eller utdanning. Tidligere vinnere har kommet fra idrett eller kultur-feltet. I år har juryen valgt å tildele prisen til en kandidat som har utmerket seg innen den siste kategorien - utdanning.

Årets vinner har gjennom en årrekke gjort det særdeles bra i faget matematikk. Vinneren tok ungdomsskoleeksamen i faget allerede i sjuende klasse med toppkarakter. For tiden er eleven i ferd med å gjennomføre matematikk for tredje årstrinn ved videregående skole, selv om vinneren fortsatt går i tiende klasse på ungdomsskolen. På fritida lærer han andre elever på sin skole dataprogrammering gjennom et opplegg utviklet av bevegelsen LKK (Lær Kidsa Koding).

Vinneren viste tidlig interesse for tall og fikk tilrettelagte utfordringer i faget tidlig i barneskolen. Det er en egenmotivert driv, nysgjerrighet og iherdighet som preger årets prisvinner. Egenskaper som også går igjen i andre fag på skolen. Faget mat og helse tas like alvorlig som matematikk, og vinneren er oppdatert på hva Eivind Hellstrøm måtte mene om ulike matretter og kosthold. Årets Gnistpris-vinner tar ting fort, men er også kjent for å øve mye, og leser bøker om hvordan man skal utnytte hukommelsen. Eleven viser også sterke organisatoriske egenskaper på skolen og i fritida. Framtidsplanene om videre utdanning er lagt.

Selv om prisen tildeles for matematikk-kunnskapene viser også vinneren utmerkede evner på andre områder, noe et nylig norgesmesterskap i Tae kwon doe og hans ferdigheter på piano er synlige bevis på. Prisvinneren dekker i så måte dekker alle områder i statuttene.

Når alt dette er sagt må det også legges til at de som kjenner han sier det er en usedvanlig hyggelig og grei gutt som i år mottar Orkdal Energis Gnistpris. Vinneren ble: Mads Møkkelgård Øyum

Daglig leder på Orkdal Energi, Eirik deler ut diplom og vinnerpremien til Mads 

Har du tips til hvem du synes bør motta neste års Gnistpris? Nominer kandidater til Talentprisen, enten via kontaktskjema nedenfor eller på selskapets Facebook-sider innen 1.november 2017.

Les om tidligere vinnere

Statutter Gnistprisen

 

Tidligere prisvinnere:

2013 Sophia Maric, som er en veldig lovende fiolinspiller. Hun er 13 år gammel og opprinnelig fra Freiburg i Tyskland, men familien har bosatt seg på Vormstad. 

2014 ble tildelt den lovende bueskytteren Hanne Husdal fra Geitastrand. Hun fikk prisen under Orkdal Energis jubileumsfest på Grøtte.

2015 var det Orkangergutten Kristian Raanes som ble tildelt Gnistprisen. Han er gitarist og et stort musikktalent.

Mads Møkkelgård Øyum

 

Kristian Raanes vant Gnistprisen 2015

Kristian Raanes

 

Hanne Husdal gnistprisvinner 2014

Hanne Husdal

Sophia Maric gnistprisvinner 2013

Sophia Maric

 

Tips Gnistpris