Søk om sponsormidler

Søk om sponsormidler

Vi støtter lag og foreninger for at kommunen vår skal bli enda bedre å vokse opp og å leve i. Vi ønsker at sponsormidlene skal komme flest mulig til gode og har en begrensning på inntil kr. 10.000,- per søknad. Vi ønsker søknader om tiltak som vil bli til glede for barn og unge i nye Orkland kommune.

Vi eies av Orkdal kommune (snart Orkland kommune), det vil si også deg som bor her. Kjøper du strøm hos oss, blir pengene dine igjen lokalt. 

Søknad om sponsormidler bør inneholde:
Kort om søkeren, hva og hvor mye det søkes støtte til samt antall medlemmer som vil nyte godt av midlene.
Alle søkere må beskrive hvilke gjenytelser som kan tilbys Orkland Energi.

Forslag til gjenytelser:
• Bilder tilsendt for videre bruk
• Orkland energi sin logo på klær, reklame, materiell etc
• Omtale på hjemmeside, sosiale medier event. mediedekning

Sponsormidler deles ut i slutten av mars, juni, september og november.
Lag og foreninger (også underavdelinger) som Orkland energi har samarbeidsavtaler med kan ikke søke på sponsormidler.

Søknadsskjema for sponsing

Navn på lag eller forening det søkes for
Kontaktperson
e-post
Mobil
Kort om søkeren og aktiviteter:
Kort beskrivelse av aktiviteter det søkes om:
Tidsrom for aktiviteten:
Gjenytelse:
Søknadsbeløp:
Kontonummer: