Strømprisene er på vei ned igjen

Strømprisene er på vei ned igjen

En kald og fin november bidro til høye strømpriser. Det ble også brukt mer strøm til oppvarming av hus pga kulden. 

På grunn av lite nedbør i høst så gikk vi vinteren i møte med mindre vann i kraftmagasinene. Det bidro til at strømprisen på energibørsen Nord Pool der kraftleverandørene kjøper inn strøm ble drevet oppover. Strømprisen beregnes ut ifra tilbud og etterspørsel i markedet. Den høyere etterspørselen, samt lave nivå i vannmagasinene gjorde at prisene var mye høyere i november i år enn i 2015. Regnet de siste ukene har endret situasjonen, og prisene er heldigvis på vei nedover igjen.

 

Vannkraft

I Norge baserer vi vår kraftforsyning på vannkraft. Nedbør som regn og snø samles oppe i fjellene og omdannes til ren elektrisk energi i store kraftanlegg. Som regel har vanndemningene mest vann om høsten og tappes deretter utover vinteren. Men den nedbørsfattige og kalde høsten i år gav lite vann i magasinene. Samt at prognosene om en kald og kjølig vinter skapte en høyere strømpris.