Hvilke regler gjelder for hjemmelading av elbiler?

Hvilke regler gjelder for hjemmelading av elbiler?

Er du en av dem som lader elbilen regelmessig hjemme?
Da må du sørge for at du lader bilen trygt!

Vi vet at størstedelen av ladingen av elbiler foregår hjemme, men visste du at det kan være brannfarlig om du ikke lader bilen på en forskriftsmessig måte? Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese denne artikkelen, det kan spare deg for alvorlige ulykker i framtida. Du som lader fra en vanlig stikkontakt eller som bruker skjøteledning må være spesielt oppmerksom. Dette gjelder de fleste elbileiere.

 

Hva er farene ved å lade bilen fra en vanlig stikkontakt?

Dersom du lader jevnlig fra samme stikkontakt, kan det oppstå varmgang i det elektriske anlegget som i verste tilfelle kan medføre brann. Ved bruk av skjøteledning eller om ladekabelen henger i stikkontakten øker denne faren betraktelig. Hvis stikkontakten som benyttes henger på samme sikringskurs som fordeler strøm til for eksempel soverom i huset, vil det også være risiko for branntilløp i disse rommene.

Reglene gjelder for jevnlig lading. Dersom du bare lader en gang i blant og i korte tidsperioder er ikke reglene så strenge.

 

Dersom du lader fra vanlig stikkontakt:

- Kontakten må være koblet til egen sikringskurs
- Maksimal ladeeffekt 2,5 kW (sikringskurs 10 A)
- Jordfeilbryter type B må være installert

 

Dersom du lader fra en industrikontakt:

- Kontakten må være koblet til egen sikringskurs
- Jordfeilbryter type B må være installert
- Skjøteledning skal ikke benyttes! Ladeenheten skal ikke henge fritt fra stikkontakten, men må avlastes med krok eller korg

 

Anbefalinger for sikker, rask og enkel lading

Det anbefales sterkt at du anskaffer en egen ladestasjon som monteres for eksempel på garasjevegg. Da får du økt ladehastighet, enkel betjening og ikke minst et brannsikkert anlegg. Med en slik løsning slipper du dessuten problemer med lading dersom det skulle oppstå en jordfeil i strømnettet. Ladere finnes i flere prisklasser og til alle typer elbiler. Noen ladere kan programmeres til å lade når strømprisen er lavest. Ta kontakt med oss eller en elektroinstallatør om det er noe du lurer på eller ønsker hjelp til å finne en egnet lader.

Detaljert regelverk finnes hos Direktoratet for elsikkerhet og beredskap.

Les gjerne mer i brosjyren: Alt du trenger vite om elbil-lading