Hva er fornybar energi?

Privatkunder:

Det betales et årlig fastbeløp på 2812,50 ink, mva pr år. Dette beløpet skal være med å dekke vedlikeholdskostnader, målerhåndtering, administrative kostnader og drift av fjernvarmenettet.

Fjernvarme spottpris:
Prisen for fjernvarme beregnes ut fra Orkland Energipris spottprodukt for strøm -5% rabatt for fjernvarme.
Overføring av fjernvarme (tilsvarende nettleie på strøm)
Sommer: 36,93 øre/kwh ink. mva.
Vinter: 40,29 øre/kwh. Ink. mva.

----------------

Små bedriftskunder mindre borettslag:

Det betales et årlig fastbeløp på kr 3050 eks, mva pr år. Dette beløpet skal være med å dekke vedlikeholdskostnader, målerhåndtering, administrative kostnader og drift av fjernvarmenettet.

Fjernvarme spottpris:
Prisen for fjernvarme beregnes ut fra Orkland Energipris spottprodukt for strøm -5% rabatt for fjernvarme.
Overføring av fjernvarme (tilsvarende nettleie på strøm)
Sommer: 12,71 øre/kwh eks mva + forbruksavgift.
Vinter: 15,40 øre/kwh eks mva + forbruksavgift.

----------------

Bedriftskunder og offentlige kunder:

Det betales et årlig fastbeløp på 11600 eks. mva. pr år. Dette beløpet skal være med å dekke vedlikeholdskostnader, målerhåndtering, administrative kostnader og drift av fjernvarmenettet.

Fjernvarme spottpris:
Prisen for fjernvarme beregnes ut fra Orkland Energipris spottprodukt for strøm -5% rabatt for fjernvarme.
Overføring av fjernvarme (tilsvarende nettleie på strøm)
Sommer: 5,4 øre/kwh eks. mva + forbruksavgift.
Vinter: 8,09 øre/kwh. eks. mva + forbruksavgift.
Effektpris basert på kundesentralens maksimale varmeeffekt effektleddet avrenges pr. måned.
0 – 200 kW sommer: 20 kr/kW/mnd
0 – 200 kW vinter: 78 kr/kW/mnd
201 – 500 kW sommer: 16 kr/kW/mnd
201 – 500 kW vinter: 52 kr/kW/mnd.
Over 500 kW sommer: 12 kr/kW/mnd
Over 500 kW vinter: 46 kr/kW/mnd

----------------

Byggningsoppvarming i byggeperioden:

Leie av midlertidig kundesentral og aerotemper:
Det gjøres en avtal mellom entreprenør/byggherre og utleiefirma om leie av utstyr. Utstyret driftes og vedlikeholdes av utleiefirma.

Orkdal Energi Varme AS kobler til midlertidig kundesentral samtidig som rør legges inn til bygget, og etablerer målepunkt. Dette gjøres etter medgått tid og materiell.

Pris for fjernvarme:
Det faktureres fast beløp på 70 øre eks mva pr kwt tilført energi.