Få et godt inneklima

Få et godt inneklima

Fjernvarme er ideelt for deg som er opptatt av god komfort og miljøet.

Å ta i bruk fjernvarme er dessuten enkelt, tilnærmet vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig i forhold til andre oppvarmingsformer. Fjernvarme er miljøvennlig transport av varmt vann til oppvarming av bygg. Det gir deg som kunde behagelig varme og et godt inneklima.

Vi leverer fjernvarme til en rekke næringsbygg og boliger på Orkanger basert på spillvarme fra Elkem Thamshavn som ellers ville havnet i fjorden. På fjernkontrollen.no kan du lese mer detaljert om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget.

Fjernvarme er smart:

  • Når bygningen er i nærheten av det eksisterende fjernvarmenettet
  • Når bygningen har vannbåren varme
  • For å erstatte oljefyring
  • Når det er behov for en fornybar energikilde

Kart over eksisterende fjernvarmenett

Rød linje viser eksisterende fjernvarmenett / Grønn linje viser konsesjonsgrense

Spørsmål? Gjerne ring oss på kundeservice