Har du utbyggelsesplaner?

Har du utbyggelsesplaner?

Byen Orkanger er inne i en rivende sentrumsutvikling. Med fortetting og nye nærings- og boligbygg. Fjernvarme er en sentral del av energiforsyningen til bygg langs eksisterende fjernvarmenett. Ønsker du som utbygger mer informasjon ta kontakt med kundeservice eller send en epost til: fjernvarme@orklandenergi.no

Ferdigstilte & pågående prosjekter

 • Leilighetsbygg Orkdal Sparebank, ferdigstilt
 • Remegården, ferdigstilt
 • Rostad Møbler, Møbelringen, ferdigstilt
 • Statens Hus
 • Blåsmotomta
 • Fredriksbo
 • Gartnerihagen 2
 • Haldorgården
 • Ny fjernvarme til Furumoen/Norsk kylling
 • Folkehelsesenteret
 • Rømmetunet byggetrinn 1
 • Drivhusgården