Leveringsvilkår trygg pris 13.sept 2016

Generelt gjelder "Standard kraftleveringsavtale" fremforhandlet av Forbruke­rombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. I tillegg gjelder følgende spesialvilkår for strømavtalen:

Kunden avregnes etter Orkland Energis innkjøpspris time for time. I tillegg kommer et fast beløp på kr. 55 per måned, kostnader til kjøp av lovpålagte elsertifikater samt offentlige avgifter. Gjennomsnittsprisen pr måned skal ikke gå over avtalt maksimalpris på 38 øre/kWh og for dette betales 4,9 øre/kWh. Avtalen har et års bindingstid. Bruddgebyr på kr 1000, dersom avtalen sies opp i kontraktstiden.

(Trygg pris produktet kan kun bestilles innenfor tidfestet tidsrom).