Dagens gjennomsnittspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh