Midt-Norge og Nordvestlandet

Priseksempler

Pris pr kWh med dagens innkjøpspris, 51,64 øre/kWh.

Årsforbruk
Fastbeløp
Påslag
Din snittpris
Årsforbruk
10000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
6,392 øre/kWh
Din snittpris
60,43 øre/kWh
Årsforbruk
20000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
6,392 øre/kWh
Din snittpris
59,23 øre/kWh
Årsforbruk
30000 kWh
Fastbeløp
kr 20 pr. mnd.
Påslag
6,392 øre/kWh
Din snittpris
58,83 øre/kWh

Påslaget inkluderer kostnader i forbindelse med kjøp av lovpålagte elsertifikater. Prisene er eks. mva.

Dagens gjennomsnittspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh