Midt-Norge og Nordvestlandet

Priseksempler

Pris pr kWh med dagens innkjøpspris, 64,55 øre/kWh.

Årsforbruk
Fastbeløp
Påslag
Din snittpris
Årsforbruk
10000 kWh
Fastbeløp
kr 55 pr. mnd.
Påslag
5,99 øre/kWh
Din snittpris
77,14 øre/kWh
Årsforbruk
20000 kWh
Fastbeløp
kr 55 pr. mnd.
Påslag
5,99 øre/kWh
Din snittpris
73,84 øre/kWh
Årsforbruk
30000 kWh
Fastbeløp
kr 55 pr. mnd.
Påslag
5,99 øre/kWh
Din snittpris
72,74 øre/kWh

Påslaget inkluderer kostnader i forbindelse med kjøp av lovpålagte elsertifikater. Prisene inkluderer mva.

Dagens innkjøpspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh

Andre avtaler