Strømforsikring

Strømforsikringen med trippelgaranti gir deg en ekstra trygghet i hverdagen, du slipper å bekymre deg for strømregningen om du blir syk, arbeidsledig eller får ekstra utgifter når lynet slår ned. Strømforsikringen koster 1,50 krone dagen og forutsetter at det er inngått en strømavtale med Orkland Energi. Forsikringen gjelder privatkunder og dekker strømforbruket og nettleien. 

Ingen egenandel hvis lynet slår ned
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-


Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt
Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,- Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsuførhet (sykemelding)


Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,- Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.


Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

  • Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  • Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  • Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  • Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  • Forsikringen gjelder forsikredes måler tilknyttet strømavtalen.

Link til forsikringsbevis og vilkår

Ønsker du ikke forsikringen kan du når som helst avbestille denne ved å ta kontakt med oss.

 

Skademelding

Skjema for egenandelsdekning

Skjema for ulykke, sykemelding eller sykehusopphold

Skjema for arbeidsledighet eller permittering

eller ring 815 70 014 tastevalg 3 "allianse everk"