OIF – Orkanger Idrettsforening

Orkanger Idrettsforening ble stiftet 01.01.1901 og har aktiviteter i atlet, dans, håndball, fotball, friidrett, orientering, ski, svømming og turn. De har som mål å være en holdningssterk idrettsforening med gjensidig respekt, samhold og inkludering som hovedverdier i sitt arbeid.

OIF

Med fokus på folkehelse og trivsel jobber de for å kunne tilby flest mulig av kommunens innbyggere et så godt fritidstilbud som mulig, og samtidig skape en møteplass for egenutvikling og mestring i et trygt miljø. Arbeidet i idrettsforeningen preges av

frivillighet, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

#orkangerif #stoltsponsor #OrklandEnergi

Følg oss på: Orkland Energi AS Megardsvegen 1, 7320 Fannrem Tlf: 72 46 63 60 Personvern & cookies