Orkland Energi Varme

OEV-foto-kajsa-selnes-allsidigdesign3.jpg

Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt. De jobber med fjernvarme i Orkland, hvor energi hentes fra spillvarmen som oppstår under produksjon av silisium og microsilica hos smelteverket Elkem Thamshavn. Dette er varme som i utgangspunktet ville gått ut i havet, men som siden 2010 har bidratt til å forsyne stadig større deler av Orkanger.
 

I 2020 etablerte Norsk Kylling seg på Orkanger, og i den forbindelse investerte Orkland Energi 70 millioner kroner for å utvide fjernvarmenettet. Utbyggingen foregikk nesten hele året, og det allerede 10 km lange nettet sto ferdig med ytterligere 5 km i november. Her sirkuleres 1,15 millioner kubikk med vann. Fjernvarme var en av årsakene til at Norsk Kylling etablerte seg på Orkanger, da de anså dette som den grønneste energikilden. Ved å redusere gass- og strømbehov fremstår de i dag som en av verdens beste innenfor grønn energi.

- Generelt er det ingen begrensing hvor stort et sammenhengende nett kan bli, men fjernvarme bygges fortrinnsvis ut i tettbygde strøk hvor man får en høy kundetetthet og har god tilgang på fornybar energi, forteller daglig leder i Orkland Energi Varme, Kay Sandstad. 

  

Oppgradert system og gode rutiner

Fjernvarmen i Orkanger styres i dag fra tre varmesentraler: Energigjenvinningsrommet hos Elkem Thamshavn, Furumoen energisentral hos Norsk Kylling og Orkland Energi Varmes egen varmesentral på Strandheim. Her har det blitt gjennomført kraftige oppgraderinger det siste året, med blant annet nytt kontrollrom for å overvåke fjernvarmenettet.

 

Strandheim Varmesentral: På sentralen har karene også tilgang til eget kontor med god overvåkning av hele fjernvarmenettet.

Strandheim Varmesentral: På sentralen har karene også tilgang til eget kontor med god overvåkning av hele fjernvarmenettet.

 

Kay beskriver arbeidsdagen som meget variert, med alt fra kontorarbeid til vedlikeholdsarbeid på anlegget. Brått kan det komme inn en alarm som krever umiddelbar respons, enten det er småting eller mer omfattende saker.

- Noen dager klarer vi å holde oss rene og andre dager kan vi bli skikkelig møkkete. Noen dager er rolige og andre travle, men vi kan med sikkerhet si at vi aldri vet hvordan dagen blir på forhånd, forteller han.

Som kun to ansatte har duoen nesten fått et lite eierskapsforhold til anlegget - og er opptatt av at alt er som det skal både hverdag og helg.
 

- Vi har imidlertid god hjelp fra gjengen i Orkland Klima og Kuldeteknikk til å håndtere drifta på kveld og i helger, dersom noe uforutsett skulle oppstå. Men det viktigste for oss i Orkland Energi Varme er å sørge for at våre kunder har varme til enhver tid, sier han.
 

Fjernvarme er en av de mest driftssikre energikildene du kan ha. Takket være et mobilt og stabilt styresystem med gode rutiner er leveringssikkerheten like pålitelig som elektrisk strøm. Fra Elkem Thamshavn til Strandheim tapes kun 1,5 av totalt 105 grader, lik som fra Strandheim til Orkdal Sjukehus. Som reserve, dersom spillvarmen fra Elkem Thamshavn skulle falle ut eller de gjennomfører vedlikehold, er det en gasskjel på Strandheim som yter 6 MW, og en gasskjel på Furumoen som yter 12 MW. På den måten er leveringssikkerheten til kundene ivaretatt.

Lett tilgjengelig: Orkland Energi Varme har sin hovedbase i varmesentralen på Strandheim.

Lett tilgjengelig: Orkland Energi Varme har sin hovedbase i varmesentralen på Strandheim.  


Fremtidsplaner

Det er i dag 58 enheter påkoblet fjernvarmenettet til Orkland Energi, og planleggingen med videre utbygging er allerede i gang. Blant annet snakkes det om en ny storbedrift på Furumoen, vis-à-vis Norsk Kylling, samt boligfelt og haller lenger sør i dalen. Det skal også legges fjernvarme til den nye planlagte handelseparken som kommer på Laksøra. Utover de større næringsbyggene forsynes i tillegg 10 blokkbygninger i Orkanger.

Historisk sett har fornybarandelen vært 97 % av all nødvendig varme. Bruk av spillvarme fra industri gjør også Orkland unik når det kommer til bruk av fjernvarme. Slik utnyttelse fører til en sirkulærøkonomi, da et biprodukt fra en bedrift inngår som en ressurs for en annen bedrift. Det skaper godt samarbeid for bedriftene og er skånsomt for miljøet.

- Vi i Orkland Energi Varme ønsker vekst av fjernvarmenettet slik at flere kan benytte seg av spillvarmen fra Elkem Thamshavn. Vi følger hele tiden med på hva som skjer, og gjør vurderinger, forteller Kay.

 

To gode venner: Orkdal Energi Varme drives av daglig leder Kay (t.v.) og Kurt (t.h.).

To gode venner: Orkdal Energi Varme drives av daglig leder Kay (t.v.) og Kurt (t.h.).

 
I disse dager jobber de med planlegging av ny utbygging mot Laksøra og Beitøra. Utover det skal de i løpet av neste år koble til nye bygg som bygges i nærheten av eksisterende fjernvarmeledning.

- For at vi skal kunne bygge ut til et nytt område er vi avhengige av at det er av en viss størrelse. Å legge fjernvarmerør i bakken er kostbart, og vi er som alle andre avhengig av lønnsomhet i det vi hoder på med. Ellers ønsker vi fortetting og tilkobling av nye bygg som etableres i nærheten av eksiterende fjernvarmenett, sier han.


Selve hovedmålet til Orkland Energi Varme er likevel å ha en så avbruddsfri forsyning som mulig til sine kunder, med kontinuerlig fokus på å holde fornybarandelen i varmeleveransen på sitt høyeste.

 

 

Inspeksjon: Vedlikehold er en av mange oppgaver. Her får Kurt testet muskulaturen når de skal inspisere en av kummene på Grønøra.

Inspeksjon: Vedlikehold er en av mange oppgaver. Her får Kurt testet muskulaturen når de skal inspisere en av kummene på Grønøra.

 

Smørblid: Det hjelper ikke bare å titte nedi. Også Kay får testet formen når han hopper opp og ned fra kummen. Det er også viktig å holde humøret oppe, spesielt når man bare er to på arbeidsplassen.

Smørblid: Det hjelper ikke bare å titte nedi. Også Kay får testet formen når han hopper opp og ned fra kummen. Det er også viktig å holde humøret oppe, spesielt når man bare er to på arbeidsplassen.

  

 

Ekstrahjelp: Det er fint med litt ekstra selskap på de lengste kontordagene.

Ekstrahjelp: Det er fint med litt ekstra selskap på de lengste kontordagene.