En av de største utfordringene verden står overfor er omlegging av energiforsyningen fra fossile til fornybare kilder. Her har vi alle et ansvar, også i mindre lokalsamfunn. I vår region har vi mye industri som forbruker store mengder energi og en transportsektor som i hovedsak benytter bensin/diesel.

Vi har i over 100 år produsert miljøvennlig vannkraft og de siste 10 årene levert store mengder fjernvarme basert på spillenergi til Orkanger-samfunnet. Vi tilrettelegger for økt bruk av elektrisitet gjennom vårt eierskap i Nettselskapet og er også en del av kjøle-/frysebransjen som står foran en vridning til mindre bruk av klimagasser. Noe aktivitet har vi også innenfor varmepumper, solceller og elbilladere.

Vi ønsker å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i regionen gjennom å tilby grønne løsninger for dem som ønsker å etablere seg, og vi kan allerede vise til det tette samarbeidet med Norsk Kylling som har bygd en av verdens mest energieffektive kyllingfabrikker på Grønøra.

Aktuelt

Orkland Energi Varme
Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt.
Fjernvarme
Hva er fjernvarme? Fjernvarme er kort forklart et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted - og anvendes et annet.
Orkland Klima og Kuldeteknikk kjøper firma på Frøya

Pressemelding: Orkland Klima og Kuldeteknikk AS (OKK) har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Kliva Kulde AS. Kliva Kulde har i dag fire ansatte med base på Sistranda.

Flere artikler

Stolt sponsor av: