Orkland Energi har gjennom mer enn 100 år vært en viktig bidragsyter til utvikling av den lokale energiforsyningen med vannkraft, strømnett og fjernvarme. Våre overskudd gis tilbake til fellesskapet i form av støtte til lag og organisasjoner og som bidrag til kommunens velferdstjenester.

Vi støtter frivilligheten med spesiell vekt på aktiviteter for barn og unge i Orkland kommune. Miljø og lokalsamfunnet er i sentrum for vår virksomhet, og vi ønsker å bidra til å videreutvikle Orkland til et enda bedre sted å bo og være i. Vi eies av Orkland kommune, det vil si deg og meg. Kjøper du strøm hos oss, bidrar du også til at vi kan være økonomisk støttespiller til glede for alle som bor her.