Orkland Energi ble helt tilbake i 1915 stiftet for å skaffe strøm til næringsliv og innbyggere i området. Leirbekken ble først utbygd, og så Vorma i 1937. I de senere årene har vi bidratt til etablering av Sundlikraft sammen med lokale grunneiere. Alle disse kraftverkene er imidlertid små, og har i dag liten betydning for strømleveransene til regionen. Likevel er de viktige tilskudd til selskapets økonomi, og de regnes som veldig miljøvennlige. Vi forsøker samtidig å drive kraftproduksjon i nært samspill med næringsinteresser og andre brukere av vannmagasinene og elvene som gir opphav til kraftproduksjonen.

Aktuelt

Åpenhetsloven 2024: Rapport for Orkland Energi AS
Hva er Åpenhetsloven Dette er en ny lov som ble vedtatt av Stortinget og som hadde ikrafttredelse 1. juli 2022.
Kompensasjonsordningen - hva med fjernvarmekundene?

Orkland energis fjernvarmekunder vil få den samme kompensasjonen som strømkundene får. 

Orkland Energi Varme
Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt.

Flere artikler