Orkland Energi ble helt tilbake i 1915 stiftet for å skaffe strøm til næringsliv og innbyggere i området. Leirbekken ble først utbygd, og så Vorma i 1937. I de senere årene har vi bidratt til etablering av Sundlikraft sammen med lokale grunneiere. Alle disse kraftverkene er imidlertid små, og har i dag liten betydning for strømleveransene til regionen. Likevel er de viktige tilskudd til selskapets økonomi, og de regnes som veldig miljøvennlige. Vi forsøker samtidig å drive kraftproduksjon i nært samspill med næringsinteresser og andre brukere av vannmagasinene og elvene som gir opphav til kraftproduksjonen.

Aktuelt

Orkland Energi Varme
Orkland Energi Varme er et datterselskap av Orkland Energi, og drives av Kay og hans kompanjong Kurt.
Fjernvarme
Hva er fjernvarme? Fjernvarme er kort forklart et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted - og anvendes et annet.
Orkland Klima og Kuldeteknikk kjøper firma på Frøya

Pressemelding: Orkland Klima og Kuldeteknikk AS (OKK) har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Kliva Kulde AS. Kliva Kulde har i dag fire ansatte med base på Sistranda.

Flere artikler

Stolt sponsor av: