Fjernvarme

Fjernvarme er ideelt for deg som er opptatt av god komfort, klima og miljøet.

Å bruke fjernvarme er enkelt, tilnærmet vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig i forhold til andre oppvarmingsformer. Fjernvarme er miljøvennlig transport av varmt vann til oppvarming av bygg og varmtvannsbereder. Det gir deg som kunde behagelig varme og et godt inneklima.

Vi leverer fjernvarme til en rekke næringsbygg og boliger på Orkanger basert på fornybar spillvarme fra Elkem Thamshavn som ellers ville havnet i fjorden. På fjernkontrollen.no kan du lese mer detaljert om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget.

Fjernvarme er smart:

  • Når bygningen er i nærheten av eksisterende fjernvarmenett
  • Når bygningen har vannbåren varme
  • For å erstatte oljefyring
  • Når det er behov for en fornybar energikilde

Kart over eksisterende fjernvarmenett

Rød linje viser eksisterende fjernvarmenett / Grønn linje viser konsesjonsgrense

Vi bygger nå ny fjernvarmeledning til Grønøra vest der Norsk kylling og Nutrimar skal ta i bruk fjernvarme til sine fabrikker. Da vil det bli mulig for andre å knytte seg til fjernvarmenettet.

Følg oss på: Orkland Energi AS Megardsvegen 1, 7320 Fannrem Tlf: 72 46 63 60 Personvern & cookies