Fjernvarme

Fjernvarme er ideelt for deg som er opptatt av god komfort, klima og miljøet.

På Orkanger har vi bygd ut et omfattende fjernvarmenett som i hovedsak forsyner næringsliv, offentlige bygg og større boligkomplekser med varmtvann til oppvarming. Varmtvannet er miljøvennlig og fornybart ved at det er et biprodukt av silisiumproduksjonen på Thamshavn og ellers ville blitt sluppet ut i fjorden. Nå i 2020 bygger vi rør til Furumoen på vestsida av Orkla der blant annet Norsk kylling er i ferd med å etablere en stor fabrikk. Gjennom denne utbyggingen vil vi fordoble energileveransen til 24 GWh pr år.

--------------

Å bruke fjernvarme er enkelt, tilnærmet vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig i forhold til andre oppvarmingsformer. Fjernvarme er miljøvennlig transport av varmt vann til oppvarming av bygg og varmtvannsbereder. Det gir deg som kunde behagelig varme og et godt inneklima.

Vi leverer fjernvarme til en rekke næringsbygg og boliger på Orkanger basert på fornybar spillvarme fra Elkem Thamshavn som ellers ville havnet i fjorden. På fjernkontrollen.no kan du lese mer detaljert om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegget.

Fjernvarme er smart:

  • Når bygningen er i nærheten av eksisterende fjernvarmenett
  • Når bygningen har vannbåren varme
  • For å erstatte oljefyring
  • Når det er behov for en fornybar energikilde

Kart over eksisterende fjernvarmenett

Rød linje viser eksisterende fjernvarmenett / Grønn linje viser konsesjonsgrense

Vi bygger nå ny fjernvarmeledning til Grønøra vest der Norsk kylling og Nutrimar skal ta i bruk fjernvarme til sine fabrikker. Da vil det bli mulig for andre å knytte seg til fjernvarmenettet.

Følg oss på: Orkland Energi AS Megardsvegen 1, 7320 Fannrem Tlf: 72 46 63 60 Personvern & cookies